VIII Memoriał im. Andrzeja Janika ODWOŁANY

UWAGA : Ze względu na zbit niską niż oczekiwana frekwencję VIII Memoriał im. Andrzeja Janika w szkole SP 37 zostaje przez dyrekcję odwołany.

Ważne strony