Seminarium Szkoleniowe Sędziów Szachowych

22 X 2017 r. w siedzibie Krakowskiego Klubu Szachistów Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Szachowego zorganizowało seminarium szkoleniowe dla sędziów szachowych MZSzach.

Po powitaniu 14 uczestników przez Andrzeja Irlika Przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego Stanisław Cichorz po przypomnieniu zasad punktacji przedstawił aktywność sędziów za lata 2014-2016. Punkty regulaminowe zebrało 39 sędziów szachowych a w punktacji liderują Andrzej Irlik, Paweł Pityński, Czesław Markiewicz, Jacek Wolak, Mariusz Stanaszek, Paweł Mroziński.

W drugim punkcie seminarium Andrzej Irlik analizował zmiany w przepisach FIDE obowiązujące od 1 lipca 2017 r. Zebrani sędziowie przedstawiali wiele przykładów zaistniałych na turniejach po wprowadzeniu zmian. Stanisław Cichorz przypomniał obowiązujący Regulamin klasyfikacyjny P Z Szach. oraz podzielił się informacjami na temat ochrony danych osobowych uzyskanymi podczas szkolenia w Warszawie. Andrzej Irlik przypomniał wybrane przepisy turniejowe oraz obowiązującą sprawozdawczość do FIDE (schemat C. Krause) i PZ Szach. Zaapelował do sędziów głównych turniejów o podawanie nazwisk sędziów asystentów w celu ułatwienia oceny aktywności sędziów. Na zakończenie wykonano grupowe zdjęcie uczestników seminarium.

Jerzy Cholewa

Ważne strony