KOMUNIKAT ZARZĄDU MZSzach z dnia 24 sierpnia 2019

W dniach 29.09-06.10.2019 w Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre” w miejscowości Bystre 1, Podkarpacki Związek Szachowy organizuje eliminacje międzywojewódzkie do finałów MP na rok 2020.

Zawody te kończą zadanie MZSzach pod nazwą „dofinansowanie startu w zawodach finałowych Mistrzostw Polski” i dopiero po ich rozliczeniu będziemy mogli rozliczyć udział w OOM w Sielpi.

W czasie tych zawodów odbędzie się również zgrupowanie kadry młodzików (nie było zimowego), w związku z czym będzie dofinansowanie dla kadrowiczów.

W związku z tym Zarząd MZSzach zarządza:

1/ Zainteresowane kluby, bądź zawodnicy zgłaszają się do organizatora na „własną rękę” i sami rezerwują miejsca pobytowe, natomiast należność za pobyt (tylko za startujących zawodników lub za wszystkie osoby, razem z wpisowym i opłatami klasyfikacyjno-rankingowymi) prosimy wpłacać przelewem na konto MZSzach. Na tej podstawie, zainteresowane kluby otrzymają fakturę z MZSzach, a wpłacone środki zostaną przekazane organizatorowi w Bystrem.

2/ Zawodnicy, urodzeni w latach 2009-2011, którzy posiadają członkostwo w kadrze młodzików na ten rok i biorący udział w tych zawodach otrzymają dofinansowanie z puli kadry. W tej sprawie ukaże się oddzielny komunikat z wykazem zawodników, którzy wymienione członkostwo posiadają.

3/ Kluby, które nie przeprowadzą środków przez konto MZSzach zostaną pozbawione wszelkich dotacji. Zasada ta obowiązuje od dawna, ale od tych zawodów zostanie zastosowana z całą surowością.

Ważne strony