ZGRUPOWANIE KADRY – DĄBKI 05-19.VIII.2021

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatek kadry a dnia 25/07/2021 zawierającym:

1/ Termin i miejsce zgrupowania.

2/ Uczestnictwo. Koszty

3/ Wykaz osób jadących autobusem i miejsce wsiadania.

4/ Charakter zgrupowania. Kadra szkoleniowa i wychowawcza.

5/ Inne uwagi.

6/ Wymagane oświadczenia.

Link : komunikat-DABKI 2021

Mariusz Stanaszek

Ważne strony