Walne zebranie sprawozdaczo-wyborcze

Zarząd Małopolskiego Związku Szachowego zgodnie ze statutem ($20 pukt 1) zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Szachowego w dniu 4 września 2021 roku w Krakowie, w Hotelu Europejskim, Kraków ul. Lubicz 5 o godzinie 10.30 (pierwszy termin) , 11.00 (drugi termin)

Porządek zebrania oraz regulamin w załączeniu.

Wiceprezes MZSzach

Jan Kusina

 

Ważne strony