VI MEMORIAŁ ANDRZEJA JANIKA

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Julian Tuwima w Krakowie

Rada Rodziców SP 37

Małopolski Związek Szachowy

Patronaty:

Tomasz Urynowicz     Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Stanisław Moryc         Radny Miasta Krakowa

Kamila Kałużna         Prezes Małopolskiego Związku Szachowego

Jan Kusina                 Wiceprezes Małopolskiego Związku Szachowego

Termin i miejsce:

Turniej zostanie rozegrany 28 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 37, Kraków os. Stalowe 18

Uczestnictwo:

Uczniowie szkół podstawowych

Grupa „A” – klasy I-III

Grupa „B” – klasy IV-VI

Grupa „C” – klasy VII, VIII

Oddzielna klasyfikacja dla dziewczyn i chłopców

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy przesyłać do 26 listopada, do godz. 21.00 mailowo na adres: xyxxyzxyz  lub przez serwis www.chessarbiter.com

System rozgrywek, tempo gry:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

Terminarz:

8.00 – 9.30         potwierdzenia

9.45                   oficjalne otwarcie

10.00 – 14.00     rundy 1-7

14.30                 zakończenie turnieju

Nagrody:

Dla zwycięzców puchary, nagrody niespodzianki.

Inne:

O ostatecznej interpretacji regulaminu i przebiegu rozgrywek decyduje Sędzia Główny.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia sąsiednich grup z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji.

Uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów.

Podczas zawodów czynny będzie bufet.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Wikiera

Ważne strony