TURNIEJ SZACHOWY – JULIADA 2020

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w tym wielodyscyplinarnym wydarzeniu.

Termin: 18 lipca 2020 (sobota) od godz. 10.00 
Miejsce: Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta

KATEGORIE:

Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach wiekowych: 
Gr. A – zawodnicy urodzeni w roku 2011 i młodsi 
Gr. B – zawodnicy urodzeni w latach 2006-2010 
Gr. C – zawodnicy urodzeni w latach 2001-2005 
Klasyfikacja oddzielnie dla dziewcząt i chłopców 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy:
– przesłać skanem w wersji elektronicznej do 16 lipca 2020 r.
  na adres e-mail: juliada@siemacha.org.pl
– oryginał dostarczyć do recepcji turnieju, która znajdować się będzie w strefie
  Festiwalu JULIADY w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Hutaw dniu 16 lipca 2020 r.
– termin zgłoszeń do udziału w zawodach upływa w dniu 16 lipca 2020 r.
 
 

Ważne strony