Kolegium Sędziów

Przewodniczący kolegium sędziów MZSzach

Andrzej Irlik

adres : 32-004 Staniątki 563/1

telefon : 509 740 890, mail : airlik@poczta.onet.pl

Kadencja 2019 – 2023.

Ważne strony