Regulamin Turnieju Szachowego JULIADA 2017

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO JULIADA 2017

I. Organizator.
1. Organizatorem Juliady jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Siemacha oraz Centrum Rozwoju Com-Com Zone z siedzibą przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie.
2. Partnerem sportowym i realizatorem turnieju szachowego organizowanego w ramach Juliady jest Małopolski Związek Szachowy.
3. Producentem wykonawczym Juliady jest Biuro Promocji Studio2 z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36 w Krakowie.

II. Cel.
1. Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji gry w szachy.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników zgłoszonych do Turnieju.
3. Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży.

III. Miejsce, czas.
1. Turniej Szachowy odbędzie się w hali sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie – Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego 6.
2. Turniej odbędzie się w dniu 22 lipca 2017 r. od godz. 10.00. do godz. 15.30:
a. Przyjmowanie zgłoszeń: do godz. 9.30
b. Otwarcie turnieju I runda: o godz. 10.00
c. Runda II – IX: od 10.30 do godz. 15.00
d. Zakończenie turnieju: godz. 15.30

IV. Zgłoszenia.
1. W turnieju mogą wziąć osoby niezrzeszone, a także członkowie klubów i stowarzyszeń.
2. Zgłoszenia zawierające nazwisko i imię, kategorię, ranking, rok urodzenia , klub, należy przesłać do dnia 20 lipca 2017 r. na adres e-mailowy: szachy@juliada.pl
3. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia można dokonać indywidualnie u organizatora bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, od godz. 9.00 do 9.30 w dniu 22 lipca 2017 r.

Pozostałe informacje w załączonym komunikacie.

juliada 2017

Serdecznie zapraszam.

Ważne strony