KURS DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

 1. Uczestnictwo
  Małopolski Związek Szachowy organizuje kurs podstawowy dla nauczycieli, który przygotowuje do nauczania szachów w szkole, w klasach 1-3. W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie zgłoszenia przez szkołę, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad gry w szachy.
 2. Miejsce i harmonogram
  Kurs odbędzie się w dniach: 23-29 sierpnia 2021 w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49.
  Ramowy czas trwania zajęć: 9.00-13.00 i od 13.30-18.30
 3. Opłaty
  Opłata za kurs i materiały szkoleniowe wynosi 600 zł. Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Małopolskiego Związku Szachowego: PKO BP S.A. Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 do 20 sierpnia 2021 r. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko nauczyciela, nr szkoły oraz informację „Kurs dla nauczycieli Kraków”.
 4. Zgłoszenia i informacje
  Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres jan.kusina@gmail.com w terminie do 20 sierpnia 2021r.
  Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty oraz podać dane do faktury. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres email, telefon, adres i numer szkoły.
  Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: jan.kusina@gmail.com tel. 607-059-125
 5. Uwagi
  Minimalna liczba zgłoszonych na kurs wynosi 15 osób. Przy mniejszej liczbie zgłoszeń kurs w tym terminie nie odbędzie się.
  Zapraszam Jan Kusina

Ważne strony