KOMUNIKAT ZARZĄDU o OOM w Puławach z dnia 14.09.2020

Informujemy, że:

  • Potwierdzenie danych musi nastąpić do środy 16 września 2020 (mailem na adres niżej podpisanego).
  • Należy wypełnić wszystkie załączniki, które trzeba przywieźć do Puław i oddać niżej podpisanemu przed odprawą.
  • MZSzach organizuje darmowy przejazd tam i z powrotem.
  • Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu.

Każdy uczestnik olimpiady winien legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty/ paszport/ legitymacja szkolna) oraz znać swój nr PESEL

Prosimy zapoznać się z dokmentami w załączeniu:

 

Ważne strony