Komunikat Zarządu MZSzach w sprawie dofinansowania startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

Informujemy, że Małopolski Związek Szachowy postanowił dofinansować start uczestników Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, którzy spełnili warunki określone w komunikacie z dnia 11.02.2021 roku.
Następujące kluby otrzymują wsparcie finansowe:
UKS Bakcyl Bielany 12 x 180 = 2160 zł
UKS Goniec Staniątki 7 x 180 = 1260 zł
UKS przy SP nr 8 Chrzanów 3 x 180 = 540 zł
Gens Una Sumus Kraków 3 x 180 = 540 zł
MKS MOS Wieliczka 3 x 180 = 540 zł
Szachownica Kłaj 3 x 180 zł = 540
Kornuty Gorlice 2 x 180 = 360 zł
UKS Magnus Rzezawa 2 x 180 = 360 zł
MKS Centrum 1 x 180 = 180 zł
RAZEM: 6480 zł
Do w/w kwoty należy wystawić fakturę na Małopolski Związek Szachowy (ul. Śląska 5/1; 30- 003 Kraków; NIP: 6761816787) o treści: dofinansowanie startu za udział zawodnika/ów w MMM w Bystrem w dniach 27-30.05.2021 roku.
Fakturę przelewową z okresem płatności do 14 dni należy wystawić do 24 czerwca 2021 roku.
Za Zarząd
/-/
Kamila Kałużna- Turcza

Ważne strony