Komunikat Zarządu MZSzach w sprawie dofinansowania startów w Mistrzostwach Polski w roku 2019

W roku 2019 kluby, których  zawodnicy startują w Mistrzostwach Polski do lat 16 I 18 oraz w OOM mogą liczyć na następujące środki finansowe:

  • uczestniczący w MP do lat 16 I 18 – 300 zł dla zawodnika,
  • uczestniczacych w zawodach OOM – 250 zł,
  • młodzicy do lat 10 otrzymają wsparcie w wysokości od 50-100 zł podczas MMM.

Odpowiedzialnym za rozliczenie jest Stanisław Turecki (tel. 607099482). Informujemy równocześnie, że w/w zadanie kończy się w październiku I dopiero po jego końcowym rozliczeniu mogą wpłynąć zasygnalizowane kwoty.

Stanisław Turecki

Ważne strony