Kurs na instruktora szachowego Polskiego Związku Szachowego.

Organizator.
Małopolski Związek Szachowy w Krakowie

Termin i miejsce.
Kurs będzie odbywał się w terminie 21-25.08.2017 w krakowskim szkolnym ośrodku sportowym 31-549 Kraków, Aleja Powstania Warszawskiego 6.

Warunki uczestnictwa w kursie.
Ukończone 18 lat i co najmniej szkoła średnia.
Obywatelstwo UE.
Zameldowanie w polsce.
Posiadanie co najmniej II kategorii szachowej, lub III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych.

Zzgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmuje pan kamil baryczka, email: kbaryczka1@gmail.com
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, kategorię szachową, mail, telefon. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 11 sierpnia 2017.
formularz zgłoszeniowy

Opłaty za kurs.
Opłaty za kurs w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia 14.08.2017 na konto:
Małopolski Związek Szachowy
31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6/65
powszechna kasa oszczędności bank polski sa oddział 25 w krakowie
31-072 ul. Wielopole 17, numer konta: 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

Pozostałe informacje w komunikacie poniżej.

kurs instruktora szachowego 2017

Ważne strony