KOMUNIKAT NR 5/2019 z dnia 14 września 2019 – Konsultacja startowa w Krakowie.

Nie wszystkie środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie KWM zostały wykorzystane. Przyczyną była niższa od zakładanej frekwencja na zgrupowaniach. W związku z tym organizujemy konsultacje startowe, aby wykorzystać pozostałe środki.

Konsultacje odbędą się w czasie trwania dwóch turniejów:

  • X Turniej Szachowy o Wieżę Wolności w Hotelu Galaxy, Kraków ul. Gęsia 22a – rozpoczyna się w dniu 25 października 2019 roku.
  • Turniej Wolności w Hotelu Europejskim, Kraków ul. Lubicz – rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2019 roku

Pozostałe informację w załączonym komunikacie :

Ważne strony