KOMUNIKAT KADRY MŁODZIKÓW z dnia 16.05.2020

1/ Wstęp.

Każdy z nas obserwuje sytuację epidemiologiczną w kraju. Aktualny komunikat dotyczy dokończenia zaplanowanego szkolenia Kadry Młodzików (KWM) w formie zgrupowań, a w tej kwestii, na dzień bieżący nic nie wiadomo. Na razie, są tylko różne pomysły, jak wykorzystać przyznane środki. Może się uda zorganizować zgrupowanie w czasie wakacji (stacjonarne lub online), ewentualnie w czasie późniejszym. Na dzień dzisiejszy, żadnych decyzji nie ma.

2/ Zgrupowania.

Planowane zgrupowanie do miejscowości Łazy zostało odwołane. Gdyby jednak, jakimś cudem można było tam pojechać, to w każdej chwili możemy. Są inne pomysły na zgrupowania wakacyjne, ale zależy to od sytuacji w kraju i od decyzji rodziców, czy zechcą puścić dzieci.

Bardzo proszę rodziców zawodników, którzy są w Kadrze, aby dali znać (tel., sms, e-mail), czy są skłonni posłać dziecko na organizowany przez nas obóz szkoleniowy, jeśli taki będzie. Wiedza ta, pozwoli czynić starania o organizację obozu w tradycyjnej formie lub działań takich zaniechać.

Młodzików Czekają jeszcze zaległe MMM, przeniesione z marca, które są zaplanowane na dzień 3-6 września 2020 oraz eliminacje do Mistrzostw Polski na rok przyszły.

3/ Korekta naboru.

Istnieje możliwość dopisania się do Kadry jeszcze na rok bieżący. Przypominam, że w grę wchodzą zawodnicy posiadający licencję, urodzeni w latach 2012-2010, po dostarczeniu oryginału klauzury informacyjnej, zamieszczonej poniżej (listownie na adres: Stanisław Turecki, 32-005 Niepołomice, Staniątki 482 lub bezpośrednio do biura MZSZach na ul. Ślaską 5/1).

Proszę dobrze przemyśleć decyzję i zgłaszać dzieci, które potem będą w stanie wziąć udział w ewentualnych zgrupowaniach.

Zgłoszenia przyjmuje trener koordynator KWM wyłącznie drogą mailową do dnia 03 czerwca 2020 roku.

Korekta dotyczy także szkoleniowców.

Klauzula informacyjna dla zawodników / opiekunów prawnych zawodników oraz zgoda na uczestnictwo w zadaniu oraz klauzula informacyjna oraz oświadczenie szkoleniowca lub osoby współpracującej w załączonym dokumencie.

 

Ważne strony