KOF 1/2019

Na stronie PZSzach pojawił się komunkat organizacyjno-finansowy na rok 2019.

Można go znaleźć w zkładce dla sędziów/kodeks, regulaminy i komunikaty

Ważne strony