Informacja dotycząca osób mających przynależność klubową do „MPZSzach Kraków”

W związku z wejściem w życie nowego regulaminu licencyjnego Polskiego Związku Szachowego, w nawiązaniu do punktów 1.1 oraz 1.4 informuję, że
1. Zawodnicy mający w Centralnym Rejestrze wpisaną przynależność klubową do „MPZSzach Kraków” zostaną wyrejestrowani z tego klubu do dnia 31.03.2020,
2. Ci, którzy chcą przynależeć do jednego z małopolskich klubów powinni, złożyć wniosek o zmianę przynależności klubowej z akceptacją nowego klubu oraz załączyć potwierdzenie wykonania opłaty za zmianę przynależności klubowej.
To czy opłatę należy uiścić na konto PZSzach czy MZSzach oraz wysokość opłaty regulują odpowiednie komunikaty organizacyjno finansowe.
Wykaz osób wpisanych do „MPZSzach Kraków”:
http://cr-pzszach.pl/ew/viewpage.php?page_id=2&zwiazek=MP&klub_pers_id=608

Skarbnik i administrator CR Małopolskiego Związku Szachowego
Leszek Ludwikowski

Ważne strony