Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Szachowego 2019

Zarząd Małopolskiego Związku Szachowego zgodnie ze Statutem (& 16, pkt 9) zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Szachowego w dniu 9 czerwca 2019 roku, w Krakowie, w Hotelu Europejskim Kraków ul. Lubicz 5 o godzinie 10.00 (pierwszy termin), 10.30 (drugi termin).

porządek zebrania i pozostałe szczegóły w załączonym komunikacie.

Ważne strony