Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Małopolskiego Związku Szachowego – 18.12.2023

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Małopolskiego Związku Szachowego

 

Działając na podstawie §. 20 Statutu Zarząd Małopolskiego Związku Szachowego zwołuje na dzień 18 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Delegatów MZSzach.

Walne odbędzie się w Dworku Emilii w Tomaszkowicach (Tomaszkowice 440; 32-020 Wieliczka) i rozpocznie się o godz. 18.00 (I termin) lub 18.15 (II termin).

 

 Program Walnego:

 1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Wybór Komisji Mandatowej

4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej

5. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego.

6. Ustalenie trybu postępowania w przypadku wygaśnięcia kadencji delegata lub zmiany liczby delegatów

7. Zakończenie

 

W walnym zebraniu zwykłych członków PZSzach mogą reprezentować osoby wskazana pisemnie przez organ zarządzający, względnie ujawniony  w stosownym rejestrze przewodniczący tego organu lub kierownik klubu wpisany do Centralnego Rejestru PZSzach.


 

Za Zarząd
Kamila Kałużna-Turcza

NWZ 18.12.2023

Ważne strony