Turnieje-

Artykuły-

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Delegatów Małopolskiego Związku Szachowego

13-04-2017 godz. 21:32  .:.  Autor: Jan Kusina MZSzach

Zarząd Małopolskiego Związku Szachowego zgodnie ze Statutem (& 20, pkt 1) zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Delegatów Małopolskiego Związku Szachowego w dniu 13 maja 2017 roku, w Krakowie, w Hotelu Europejskim Kraków ul. Lubicz 5 o godzinie 10.30 (pierwszy termin), 11.00 (drugi termin).