KURS DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

  1. Uczestnictwo

Małopolski Związek Szachowy organizuje kurs podstawowy dla nauczycieli, który przygotowuje do nauczania szachów w szkole, w klasach 1-3. W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie zgłoszenia przez szkołę, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad gry w szachy.

2. Miejsce i harmonogram

Kurs odbędzie się w dniach: 19-25 sierpnia 2019 w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Krakowie, ul. Powstania Warszawskiego 6, sala 115.

Ramowy czas trwania zajęć: 9.00-13.00 i od 13.30-18.30

 3. Opłaty

Opłata za kurs i materiały szkoleniowe wynosi 600 zł. Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Małopolskiego Związku Szachowego: PKO BP S.A. Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 do 10 sierpnia 2019 r. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko nauczyciela, nr szkoły oraz informację „Kurs dla nauczycieli Kraków”.

4. Zgłoszenia i informacje:

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres jan.kusina@gmail.com  w terminie do 10 sierpnia 2019r.

Do zgłoszenia proszę dołączyć dowód wpłaty oraz podać dane do faktury. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres email, telefon, adres i numer szkoły.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: jan.kusina@gmail.com  tel.607-059-125

5. Uwagi

Minimalna liczba zgłoszonych na kurs wynosi 15 osób. Przy mniejszej liczbie zgłoszeń kurs w tym terminie nie odbędzie się.

Ważne strony