Kurs dla nauczycieli w ramach programu Edukacja przez szachy w szkole

Małopolski Związek Szachowy organizuje kurs podstawowy dla nauczycieli, który przygotowuje do nauczania szachów w szkole, w klasach 1-3. W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie zgłoszenia przez szkołę, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad gry w szachy.

Miejsce i harmonogram

  • I zjazd:29,30,31.03.2019
  • II zjazd:12,13,14.04.2019
  • III zjazd:10,11,12.05.2019

Kurs odbędzie się w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym,al. PowstaniaWarszawskiego 6Ramowy czas trwania zajęć: piątek: 16:30-19:45, sobota, niedziela: 9:00-16:00 rmonogram:

Szczegóły w załączonym komunikacie.

Ważne strony