Kontakt

Małopolski Związek Szachowy
ul. Śląska 5/1
30-003 Kraków
NIP: 6761816787
REGON: 003919206
KRS: 0000057891
Telefon: +48 693 046 440
pn. – 10:00 – 16:00
czw./ pt. – 15:00 – 18:00
E-mail : prezes.mzszach@gmail.com

Nr konta: PKO BP S.A. I/O Kraków
63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

Ważne strony