KOMUNIKAT Zarządu MZSzach z dnia 10.09.2021

Ukazał się KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Eliminacji strefy Podkarpacie-Małopolska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na rok 2022. Zawody odbędą się w dniach 03-10.10.2021 w Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre”, 38-606 Bystre 1.

Zarząd MZSzach przewidział dofinansowanie startu młodzików, którzy są członkami Kadry Wojewódzkiej (zaw. urodzeni w latach 2011-2013). Procedura otrzymania dofinansowania jest następująca:

  • Kluby same organizują przejazd i opiekę nad swoimi zawodnikami i same zgłaszają się do organizatora.
  • Kluby wpłacają należną kwotę, tylko za „kadrowiczów” (łącznie z wpisowym i opłatami klasyfikacyjno-rankingowymi – 80 zł) na konto MZSzach nr: 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297.
  • Związek zapłaci organizatorowi stosowną kwotę za „kadrowicza”.
  • Po rozliczeniu zadania (listopad 2021) MZSzach opublikuje listę startujących zawodników i wtedy zrefunduje poniesione koszty (około 500 zł na każdego „kadrowicza”).
  • Taka sama procedura obowiązuje zawodników z pozostałych grup turniejowych, z tym, że nie uzyskają one żadnego dofinansowania (odrabiamy MP do lat 16 i 18, na które UM późno podpisał umowę). Klubom, które nam w tym pomogą – dziękujemy.

Termin zgłoszeń i wpłat do MZSzach ustala się na dzień 24 września 2021 roku.

Przypominam, że kadrowiczów obowiązują aktualne badania lekarskie, a niektórym się skończyły.

Ukazał się KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Eliminacji strefy Podkarpacie-Małopolska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na rok 2022. Zawody odbędą się w dniach 03-10.10.2021 w Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre”, 38-606 Bystre 1.

Stanisław Turecki

Ważne strony