KOMUNIKAT z dnia 11.02.2021 w sprawie udziału w MPJ do lat 16 i 18 oraz udziału w MMM

W ramach zadania “dofinansowanie startu” na rok 2021 MZSzach postanowił dofinansować udział zawodników w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 i 18 w Szklarskiej Porębie oraz w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Lubeni (11-14.03.2021).
Klub starający sie o dofinansowanie (335 zł/ zawodnik w przypadku MPJ oraz 180 zł w przypadku MMM) musi:

1/ Zgłosić swoich zawodników w wyznaczonym terminie do organizatora z adnotacją, że koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników (tylko zawodników) pokryje MZSzach po otrzymaniu faktury.

2/ Zawodnicy muszą mieszkać i korzystać z wyżywienia u organizatora. Kluby wpłacają za pobyt wymienioną w komunikacie organizacyjnym kwotę na konto MZSzach, którą następnie MZSzach prześle organizatorom zawodów.

3/ Wpisowe oraz pobyt za osoby towarzyszące kluby płacą we własnym zakresie.

4/ Należy przesłać do MZSzach imienną listę zawodników i oryginały RODO każdego z zawodników. To warunek konieczny i termin nieprzekraczalny do dnia 25 lutego 2021 roku (dotyczy obu wymienionych imprez). Zainteresowane kluby, dostarczają dokumenty osobiście lub pocztą do nowej siedziby MZSzach na adres : 30-003 Kraków, ul. Śląska 5/1. (Stosowny druk znajduje się w załączniku PDF na końcu komunikatu).

5/ Przeznaczoną kwotę dotacji, MZSzach prześle na konto klubu do dwóch tygodni po otrzymaniu faktury o treści: “Dopłata do kosztów udziału zawodników …(nazwa klubu)… w zawodach … (nazwa zawodów) …”.

6/ Każdy z zawodników musi zgłosić organizatorom opiekuna.

7/ O szczegóły można dopytać Stanisława Tureckiego.

8/ Poniżej obowiązujące RODO:

Za Zarząd
Kamila Kałużna

Ważne strony