KOMUNIKAT koordynatora KWM z dnia 04 września 2021 r.

Pozostały nam niewykorzystane środki przez uczestników Kadry Wojewódzkiej Młodzików. W związku z tym będziemy organizować dodatkowe konsultacje startowe w następujących terminach:

  • 8-12.09 – Niepołomice,
  • 3-10.10 – (prawdopodobnie) Bystre, w czasie eliminacji międzywojewódzkich,
  • 10-14.11 – Glicarów Górny,
  • Wzięte zostaną pod uwagę także MP w Rzeszowie (28-30.08).

Procedura postępowania jest następująca: każdy zgłasza się indywidualnie na wymienione zawody, opłaca swój pobyt i jedzie z własnym opiekunem. Po rozliczeniu wymienionych zadań zostanie sporządzona tabela udziału i wtedy zainteresowane kluby wystawią fakturę na MZSzach i dokonana zostanie refundacja kosztów (uśredniona, czyli obliczona na „głowę” uczestnika. Rozliczenie nastąpi w miesiącu listopadzie 2021 roku.

UWAGA:

Jedynie start zawodników w eliminacjach międzywojewódzkich (3-10.10.2021 w Bystrem … ciągle nie ma komunikatu organizacyjnego) wymaga wpłaty na konto MZSzach, ale tylko za samych zawodników.

Stanisław Turecki

Ważne strony