Komisja Rewizyjna

Filip Jasiak

Filip Jasiak

Przewodniczący Komisji

Jerzy Wątorek

Członek Komisji

Wiesław Kasperek

Członek Komisji

Ważne strony