Kodeks, regulaminy i komunikaty

10 września 2017

KODEKS :

2018-01-01-Polska wersja FIDE Rules ważne od 1 I 2018

2018-01-01-Fide Laws of Chess taking effectfrom 1 January 2018 – wersja angielska

2017-07-01-Polska-wersja-Przepisow-Gry-FIDE

2017-06-14-interpretacja najnowszych przepisów FIDE – ważne

REGULAMINY :

Regulamin Klasyfikacyjny PZSzach

Regulamin Ewidencyjny PZSzach 01.06.2016

Regulamin dyscyplinarny od 18.06.2016

KOMUNIKATY :

Komunikat Organizacyjno-Finansowy-2018-tekst-ujednolicony-27_03_2018

Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr. 1/2019

Brak komentarzy