Kodeks/ Regulaminy/ Komunikaty

Kodeksy

Polska wersja FIDE rules, ważne od 1 I 2018
 
Fide Laws of Chess taking effectfrom 1 January 2018
Polska wersja Przepisów Gry FIDE
 
Interpretacja najnowszych przepisów FIDE – ważne

Regulaminy

Regulamin Ewidencyjny
Regulamin Klasyfikacyjny
Regulamin Licencyjny (+ tabela 1)
Regulamin Dyscyplinarny
Regulamin Klasyfikacji Sportowej
Regulamin stosowania punktacji pomocniczych w rozgrywkach turniejowych PZSzach

Komunikaty

Komunikat Organizacyjno- Finansowy MZSzach 2022
Komunikat Organizacyjno- Finansowy PZSzach 2022

Ważne strony