Zebranie Zarządu MZSzach 15/01/2022
Informacje , Kadra , slider / 17 stycznia 2022

Szanowni Państwo, dnia 15.12.2022 roku odbyło się zebranie Zarządu na którym dokonano pewnych zmian. 1. Kinga Siwek – nowy Skarbnik MZSzach oraz Administrator Centralnego Rejestru. Proszę, aby wszystkie informacje/ prośby dotyczące spraw finansowych/ rejestracyjnych/ ogólnie Centralnego Rejestru kierować bezpośrednio na maila: ewidencja.mzszach@gmail.com. 2. Od dzisiaj wszelkie sprawy dotyczące prezesa Małopolskiego Związku Szachowego, proszę kierować wyłącznie bezpośrednio na maila: prezes.mzszach@gmail.com 3. Zatwierdzono Ramowe Regulaminy Lig Małopolskich. Regulaminy zostały zatwierdzone zgodnie z ustaleniami dokonanymi na zebraniu prezesów/ przedstawicieli klubów. Przesyłam je w załączniku maila do wszystkich zainteresowanych. 4. Zatwierdzono Regulamin Patronatu Małopolskiego Związku Szachowego- proszę o zapoznanie się z nim.  5. Powołano Trenera Koordynatora Kadry Wojewódzkiej Młodzików – Jacka Przybylskiego – j.przybylski@o2.pl   Kamila Kałużna- Turczaprezes Zarządu Małopolskiego Związku Szachowego

NABÓR DO MAŁOPOLSKIEJ KADRY MŁODZIKÓW
Informacje , Kadra , slider / 24 grudnia 2021

Zarząd MZSzach i Trener Koordynator ogłaszają nabór w ramach Małopolskiej Kadry Młodzików Małopolskiego Związku Szachowego dla: Kadrowicza Małopolskiego Związku Szachowego – Młodzik – dzieci z roczników 2012-2014, wychowawców, instruktorów zajęć sportowych, trenerów/ instruktorów z dyscypliny sportu szachy. Wszystkich zainteresowanych (rodziców/ opiekunów/ trenerów/ instruktorów/ wychowawców) zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Kadry i harmonogramem planowanych zgrupowań na rok 2022. Na skutek zmiany terminu przez Federację Sportu termin naboru upływa 30 grudnia 2021 roku. Do tego terminu należy złożyć oświadczenie o chęci przystąpienia do Kadry oraz obowiązkowo! oświadczenie RODO (wszyscy, którzy składali oświadczenie w latach poprzednich, nie muszą tego robić po raz drugi). Wszyscy kadrowicze (również z listy rezerwowej) obowiązkowo musza posiadać aktualne badania lekarskie. Badania te należy dostarczyć (możliwa forma skanu) do 10 lutego 2022. Zapraszamy małopolskie kluby do zgłaszania sprawdzonych wychowawców i Państwa klubowych trenerów. Dla wszystkich zainteresowanych dyżur trenera koordynatora będzie podczas Festiwalu Szachowego „Cracovia”. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: j.przybylski@tlen.pl Telefon do kontaktu: 12 263 71 22 Trener KoordynatorJacek Przybylski Za ZarządKamila Kałużna- Turcza