Walne zebranie sprawozdaczo-wyborcze
Informacje , slider / 3 sierpnia 2021

Zarząd Małopolskiego Związku Szachowego zgodnie ze statutem ($20 pukt 1) zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Szachowego w dniu 4 września 2021 roku w Krakowie, w Hotelu Europejskim, Kraków ul. Lubicz 5 o godzinie 10.30 (pierwszy termin) , 11.00 (drugi termin) Porządek zebrania oraz regulamin w załączeniu. Wiceprezes MZSzach Jan Kusina  

ZGRUPOWANIE KADRY – DĄBKI 05-19.VIII.2021
Kadra , slider / 30 lipca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatek kadry a dnia 25/07/2021 zawierającym: 1/ Termin i miejsce zgrupowania. 2/ Uczestnictwo. Koszty 3/ Wykaz osób jadących autobusem i miejsce wsiadania. 4/ Charakter zgrupowania. Kadra szkoleniowa i wychowawcza. 5/ Inne uwagi. 6/ Wymagane oświadczenia. Link : komunikat-DABKI 2021 Mariusz Stanaszek

Centralny kurs sędziowski – Bydgoszcz
Informacje , slider / 6 lipca 2021

Kolegium sędziów Polskiego Związku Szachowego zaprasza na Centralny Kurs Sędziowski któy odbędzie się w dniach 04-08/08/2021. Wszelkie informacje zawartę są w komunikacie. 2021-08-05-Centralny-Kurs-Sedziowski-Bydgoszcz Zapraszamy do udziału. Andrzej Irlik

KURS DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE
Informacje , slider / 6 lipca 2021

UczestnictwoMałopolski Związek Szachowy organizuje kurs podstawowy dla nauczycieli, który przygotowuje do nauczania szachów w szkole, w klasach 1-3. W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie zgłoszenia przez szkołę, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad gry w szachy. Miejsce i harmonogramKurs odbędzie się w dniach: 23-29 sierpnia 2021 w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49.Ramowy czas trwania zajęć: 9.00-13.00 i od 13.30-18.30 OpłatyOpłata za kurs i materiały szkoleniowe wynosi 600 zł. Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Małopolskiego Związku Szachowego: PKO BP S.A. Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 do 20 sierpnia 2021 r. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko nauczyciela, nr szkoły oraz informację „Kurs dla nauczycieli Kraków”. Zgłoszenia i informacjeZgłoszenia prosimy przysyłać na adres jan.kusina@gmail.com w terminie do 20 sierpnia 2021r.Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty oraz podać dane do faktury. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres email, telefon, adres i numer szkoły.Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: jan.kusina@gmail.com tel. 607-059-125 UwagiMinimalna liczba zgłoszonych na…

Komunikat Zarządu MZSzach w sprawie dofinansowania startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
finanse , Informacje , slider / 18 czerwca 2021

Informujemy, że Małopolski Związek Szachowy postanowił dofinansować start uczestników Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, którzy spełnili warunki określone w komunikacie z dnia 11.02.2021 roku.Następujące kluby otrzymują wsparcie finansowe:UKS Bakcyl Bielany 12 x 180 = 2160 złUKS Goniec Staniątki 7 x 180 = 1260 złUKS przy SP nr 8 Chrzanów 3 x 180 = 540 złGens Una Sumus Kraków 3 x 180 = 540 złMKS MOS Wieliczka 3 x 180 = 540 złSzachownica Kłaj 3 x 180 zł = 540Kornuty Gorlice 2 x 180 = 360 złUKS Magnus Rzezawa 2 x 180 = 360 złMKS Centrum 1 x 180 = 180 złRAZEM: 6480 złDo w/w kwoty należy wystawić fakturę na Małopolski Związek Szachowy (ul. Śląska 5/1; 30- 003 Kraków; NIP: 6761816787) o treści: dofinansowanie startu za udział zawodnika/ów w MMM w Bystrem w dniach 27-30.05.2021 roku.Fakturę przelewową z okresem płatności do 14 dni należy wystawić do 24 czerwca 2021 roku.Za Zarząd/-/Kamila Kałużna- Turcza

III Małopolska Liga Juniorów 2021 – sprawozdanie
3 liga juniorów , Informacje , slider / 18 maja 2021

Po spowodowanym pandemiczną sytuacją odkładaniem rozgrywek ostatecznie III Małopolska Liga Juniorów odbyła się dopiero w dniach 15-16 maja, a wyznaczony przez Zarząd PZSzach termin II ligi w czerwcu sprawił, że  konieczna stała się zmiana tempa gry, tak aby zawody można było przeprowadzić w jeden weekend. Do gry systemem kołowym przystąpiły wszystkie uprawnione drużyny, więc turniej liczył dziewięć rund. Poziom gry, jak zwykle w juniorskich rozgrywkach, był zróżnicowany, zwłaszcza, co warto odnotować, iż wiele szachownic było obsadzonych znacznie poniżej limitu wiekowego i występowało liczne grono bardzo młodych zawodników. Niemniej jednak mimo przyspieszonego tempa gry można było zaobserwować wiele dojrzałych partii, a walka toczyła się do ostatnich sekund gry.  Spragniona gry na żywo i bezpośredniego spotkania z kolegami i koleżankami młodzież bardzo poważnie podeszła do rywalizacji. Wystarczy wspomnieć że o ostatecznych wynikach ligi zadecydowało rozstrzygnięcie ostatniej rozegranej partii Natoli vs Strączek, gdy na zegarach zostało już naprawdę niewiele czasu. Kołowy system sprawia że trudno mówić o wyrazistej pozycji lidera w trakcie rozgrywek, aczkolwiek ostateczny zwycięzca, drużyna KSz Dwie Wieże Kraków, z rundy na rundę powiększała swą przewagę i gromadząc 17 punktów meczowych bezapelacyjnie wykazała swą dominację. Drugie miejsce zajęła drużyna GKSz Kornuty Gorlice, wyprzedzając rezerwy UKS przy SP 8 w Chrzanowie większą…

ZGRUPOWANIE KADRY – DĄBKI 05-19.VIII.2021
Informacje , Kadra , slider / 22 kwietnia 2021

ZGRUPOWANIE KADRY – DĄBKI 05-19.VIII.2021 KOMUNIKAT z dnia 12 kwietnia 2021 r. – zawiera: 1/ Termin i miejsce zgrupowania. 2/ Uczestnictwo. 3/ Zgłoszenie uczestnictwa i koszty. 4/ Charakter zgrupowania. Kadra szkoleniowa i wychowawcza. 5/ Inne uwagi. 6/ Wymagane oświadczenia. Plik do pobrania :