Blitze wracają do Klubu Seniora

MO TKKF Drogowiec informuje, że  wznawia turnieje błyskawiczne w Klubie Seniora ul. Sienkiewicza 2a.
Turnieje będą rozgrywane w każdy wtorek od godz. 17.00. Tempo gry 10 minut, siedem rund, system szwajcarski lub kołowy, wpisowe : 7 zł; juniorzy, kobiety i seniorzy – członkowie któregokolwiek klubu Centrum Aktywizacji Seniorów w Krakowie 5 zł.
70% wpisowego przeznacza się na nagrody w każdym turnieju do podziału : I m. 40% II m. 25% III m. 15% najlepszy senior (60+) 20%.
ZAPRASZAMY!

Ważne strony